Kto może wystąpić o przeliczenie emerytury
 Oceń wpis
   

Na podwyższeniu kwoty bazowej zyskają nie tylko osoby, którym ZUS dopiero będzie przyznawał świadczenia. Wyższą emeryturę mogą otrzymać także osoby, które pracowały po ustaleniu prawa do niej, jeśli wniosek o przeliczenie złożą po 28 lutego 2009 r. (Źródło: "Gazeta Prawna").

Komentarze (2)
Aviva potwierdza silną pozycję kapitałową
 Oceń wpis
   

Aviva, macierzysta grupa Commercial Union Polska, potwierdziła silną pozycję kapitałową mimo kryzysu na rynkach finansowych. Aviva nie korzysta z pomocy rządowej, do czego zmuszonych jest wiele innych instytucji finansowych.

Potwierdzają to ogłoszone wczoraj informacje na temat pozycji kapitałowej. Nadwyżka kapitałów własnych ponad margines wypłacalności Aviva – kluczowy wskaźnik pokazujący bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela – według stanu na koniec 2008 roku wynosiła 2 mld funtów (10,4 mld zł). W ostatnich miesiącach Aviva zwiększyła też zabezpieczenie posiadanego portfela akcji przed spadkami cen na giełdach, co ma pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych.  

- To bardzo istotna informacja dla ponad 3 milionów klientów Commercial Union w Polsce, potwierdzająca stabilną pozycję finansową całej grupy – powiedział Maciej Jankowski, prezes grupy CU Polska   

Aviva ogłosiła też wyniki nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i emerytalnych oraz produktów inwestycyjnych w 2008 roku. Nowa sprzedaż, wyliczona według powszechnie stosowanej w branży metodologii PVNBP*, wyniosła 40,3 mld funtów, co jest bardzo dobrym wynikiem w trudnej sytuacji rynkowej.  

* PVNBP (present value of new business premiums) – w uproszczeniu – oznacza aktuarialnie wyliczona bieżąca wartość składek regularnych wynikającej z nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i emerytalnych plus 100 proc. otrzymanych składek jednorazowych.

Źródło: Commercial Union

Komentarze (1)
23,7 zł z OFE, ale system emerytalny jest wporządku
 Oceń wpis
   

"Gazeta Prawna - największy dziennik gospodarczy"

Rozmawiamy z panią Anną, jedną z pierwszych osób otrzymujących emeryturę kapitałową - 6 lutego ZUS wypłacił pierwsze emerytury kapitałowe, pochodzące zarówno z I jak i II filara. Jedno z tych świadczeń wyniosło 917,8 zł, z czego z OFE pochodziło 23,65 zł.

Wywiad z jedną z pierwszych osób otrzymujących emeryturę kapitałową

 • Jest pani w grupie kilkunastu osób w Polsce, które jako pierwsze otrzymały nową emeryturę. Jest ona stosunkowo niska, a z OFE pochodzi zaledwie niespełna 24 zł. Czy nie żałuje Pani , że przystąpiła do funduszu emerytalnego?

- Nie. Moja decyzja o przystąpieniu do OFE w 1999 roku była świadoma. Sama zresztą jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej zapisywałam do OFE inne osoby. Chciałam tym samym wesprzeć rozwiązanie, które likwidowało monopol ZUS. Uznałam, że to dobrze, iż odpowiedzialność za ubezpieczenia emerytalne, przynajmniej w części, zostanie podzielona i wreszcie, nawet jeśli miałabym otrzymać z OFE 1 zł nie tylko ZUS odpowiadać będzie za wypłatę świadczeń.

• A czy brała pani pod uwagę możliwość dziedziczenia pieniędzy z OFE przez bliskich, w razie pani śmierci przed ukończeniem wieku emerytalnego?

- Tak. To miało bardzo duże znaczenie. Sama świadomość, że po mojej ewentualnej śmierci oszczędzane przeze mnie pieniądze trafią do bliskich, a nie przepadną - jak to się dzieje w ZUS.

• Czy żałowała pani w ciągu ostatnich 10 lat, że przystąpiła pani do OFE?

- Nie. Choć zdaję sobie sprawę, że reforma emerytalna z 1999 roku będzie tak naprawdę zdobyczą dla pokolenia, które rozpoczęło pracę krótko przed nią lub dopiero w 1999 roku. Niezwykle ważne jest jednak to, że o wysokości nowej emerytury nie będą decydować arbitralne decyzje, np. o tym czy wybierać 10 czy 20 lat do ustalenia wysokości świadczenia. O wysokości emerytury będzie decydować wyłącznie kwota zebrana na indywidualnym koncie w ZUS i OFE. Ta suma zostanie podzielona przez przewidywany, statystyczny okres przeżycia. Innymi słowy system odda to co się do niego wpłaciło.

• Dlaczego pani emerytura jest tak niska?

- Wynika to ze stosunkowo małego stażu pracy, który wyniósł do momentu przejścia na emeryturę nieco ponad 20 lat. Ponadto tylko przez osiem ostatnich lat - z ostatnich 10 lat - odprowadzałam składki do ZUS i OFE. Co więcej, pochodziły ona albo z działalności gospodarczej, gdzie jak wiadomo składki nie są zbyt wysokie bo są naliczane od 60 proc. średniej płacy albo z umów o pracę, które oscylowały wokół minimalnej płacy. Niestety ze względu na sytuację na rynku pracy i ogólną sytuacje w gospodarce prowadzenie firmy i opłacanie składek do ZUS okazało się niezmiernie trudne. Po zakończeniu prowadzenia firmy trudno też było mi, jako osobie zbliżającej się do emerytury, znaleźć pracę.

• Jaka jest więc kwota składek od 1999 roku, które wpłaciła pani do ZUS?

- Na decyzji z ZUS widnieje kwota 10 750 zł. Są to składki z uwzględnieniem ich waloryzacji.

• To bardzo niewiele, bo oznacza, że wpłaciła pani w ciągu 10 lat do ZUS składki od kwoty około 50 tys. zł. tj. od podstawy wynoszącej około 800 zł miesięcznie.

- Jak wspomniałam, około dwa lata po 1999 roku nie pracowałam. Ponadto prowadziłam w tym czasie firmę, a umowa zlecenia na podstawie której pracowałam opiewała na przykład na kwotę 4,5 zł na godzinę. Starałam się szukać lepszej pracy m.in. w urzędzie pracy, ale bez skutku.

• A co działo się przed 1999 rokiem?

- Od 1991 roku starałam się wziąć sprawy we własne ręce i prowadziłam działalność gospodarczą. Niestety z różnym skutkiem. Powodowało to także trudności w opłacaniu składek do ZUS. W efekcie za lata 1991-1995 składek do ZUS nie opłaciłam, a ZUS umorzył mi zadłużenie. W latach 1996-1998 składki ostatecznie zapłaciłam prawie wszystkie.

• A ile lat pracowała pani przed 1991 rokiem.

- ZUS wyliczył mi 18 lat okresów składkowych i 3 lata okresów nieskładkowych.

• A jaka była kwota kapitału początkowego, który ustalił pani ZUS?

- Na 1 stycznia 1999 r. jest to kwota 92 384,27 zł, co stanowi po waloryzacji ponad 208 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2008 r.

• Czyli w sumie opłacała pani, do momentu przejścia na emeryturę, składki do ZUS przez niespełna 25 lat?

- Tak. Niestety były też one opłacane od niskich kwot.

• Kiedy złożyła pani do ZUS wniosek o emeryturę?

- Już w listopadzie 2008 roku. Urodziłam się 4 stycznia 1949 roku więc w styczniu skończyłam 60 lat.

• A kiedy otrzymała pani decyzję z ZUS?

- 3-go lutego tego roku. Mówiła o tzw. zaliczce na poczet przysługującej emerytury. To dlatego, że ZUS wyjaśnia jeszcze nieprawidłowości na moim koncie, których powodem jest najprawdopodobniej nieopłacanie składek do ZUS przez mojego byłego pracodawcę.

• W momencie składania wniosku nie widziała pani, że od 5 lutego wejdą w życie przepisy, dające pani prawo do wypisania się z OFE i skorzystania z tzw. emerytury mieszanej?

- Tak. Nie wiem jaką podjęłabym decyzję, ale wydaje mi się, że osoby w podobnej do mnie sytuacji powinny otrzymać z ZUS, zanim podejmą ostateczną decyzję, informację ile wyniosłaby ich emerytura z ZUS i OFE, a ile emerytura mieszana z ZUS. Wtedy będą mogą podjąć świadomą decyzję. Ja nie miałam, ani możliwości wyboru, ani możliwości porównania. Chciałabym, żeby 60-letnie kobiety, które składają wnioski do ZUS i które zyskały możliwość wypisania się z OFE miały możliwość porównania wysokości świadczeń.

• Czy czuje się pani rozczarowana nowym systemem emerytalnym?

- Nie. Mam raczej żal, że po 1990 roku, mimo mojej ogromnej aktywności i chęci pracy, tak trudno było rozwijać firmę czy znaleźć pracę. Na transformacji, w sensie ekonomicznym, skorzystała uwłaszczona, komunistyczna nomenklatura. Zwykły człowiek zachłyśnięty wolnością, wyposażony w kapitał wykształcenia i zdolności nie miał szans w zderzeniu z kapitałem tej grupy. Można więc w wielkim skrócie określić, że jestem w jakimś sensie ofiarą transformacji.

Komentarze (0)
CU podsumowuje nowości produktowe 2008
 Oceń wpis
   

W 2008 roku grupa Commercial Union Polska wprowadziła kilka nowości produktowych. Miało miejsce kilka emisji produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z serii CU Gwarancja. Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe – oferowane wcześniej ubezpieczenia mieszkań i domów zostały udoskonalone i zmienione. Od maja 2008 CU oferuje dwa produkty – Mój Apartament i Moja Rezydencja. CU jest też jednym z dwóch towarzystw, które oferują i promują zawieranie ubezpieczeń mieszkaniowych od razu na 2 lub 3 lata, z korzyścią dla klientów. W październiku CU Życie wprowadziło nowe ubezpieczenie na życie o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną – Kapitalna Przyszłość. W 2008 roku rozpoczęły też działalność towarzystwa ubezpieczeniowe BZWBK-CU, utworzone wspólnie przez Bank Zachodni WBK i grupę CU. Jest to pionierski projekt na polskim rynku bancassurance. Spółki oferują produkty klientom BZ WBK – więcej informacji na stronie www.bzwbk.pl (Źródło: Bankier.pl)

Komentarze (1)
I Ranking OFE GP: najlepsi ING, Commercial Union i Generali
 Oceń wpis
   

Dziesięć lat od wdrożenia reformy emerytalnej "Gazeta Prawna" postanowiła sprawdzić, jaki fundusz emerytalny był najlepszym wyborem przyszłych emerytów. W takim okresie można już wyciągać pierwsze wnioski co do tego, który fundusz najlepiej zarządza naszymi pieniędzmi. (Źródło: "Gazeta Prawna").

Komentarze (0)
CU OFE ma 620 tys. akcji informatycznej spółki Teta
 Oceń wpis
   

Stanowią one 5,71 proc. kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przed zmianą fundusz kontrolował 430 tys. walorów, które stanowiły 4,77 proc. kapitału zakładowego. (Źródło: "Puls Biznesu").

Komentarze (0)
Rewolucja w OFE
 Oceń wpis
   

Trzy subfundusze, nowe limity inwestycyjne i system akwizycji oraz niższe opłaty - taką propozycję przedstawi resort pracy. Po 10 latach od wprowadzenia reformy emerytalnej czas na zmiany - uznali rządzący. - W marcu do konsultacji międzyresortowych chcemy przesłać projekt nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych - zapowiada Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej. Ministerstwo nie ma jeszcze pełnej wizji zmian, ale wiadomo, że nie będzie to tylko remont, ale przebudowa OFE. - Chcemy wprowadzić dwa dodatkowe subfundusze, jeden bezpieczny dla osób starszych, który lokował będzie głównie w obligacje, a drugi agresywny dla młodych osób, którego portfel będzie oparty na akcjach - mówi Marek Bucior. Kapitał osób, którym zostało niewiele czasu do emerytury, trafiałby do funduszu bezpiecznego i spokojnie rósł. To nie koniec zamierzeń ministerstwa. - Planujemy zmienić limity inwestycyjne, a także system akwizycji, bo obecny ma wiele wad. Do wielu subfunduszy dostosujemy też mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu i system opłat - zapowiada wiceminister. (Źródło: "Puls Biznesu").

Komentarze (0)
Brak ulgi podatkowej hamuje rozwój III Filaru
 Oceń wpis
   

Tylko trzy kobiety w Polsce złożyły wnioski do ZUS o ustalenie wysokości nowej emerytury z dwóch filarów łącznie. Wysokość pierwszych wypłat tych świadczeń nie jest jeszcze znana. Eksperci ubezpieczeniowi ostrzegają, że 60-letnia kobieta przechodząca na nową emeryturę otrzyma zaledwie 43 proc. ostatniego wynagrodzenia. Dlatego osoby otrzymujące wypłaty z nowego systemu powinny dodatkowo oszczędzać w III filarze. Jednak nie robią tego. Według najnowszej analizy przygotowanej przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewskiego i Wspólnicy średnia roczna wpłata na ubezpieczenie w III filarze wynosi około 1,7 tys. zł. Ci, którzy w przeszłości założyli takie rachunki, likwidują je. Jak ustaliła "Gazeta Prawna", w ubiegłym roku ponad 120 tys. osób wycofało środki z indywidualnych kont emerytalnych. Dlatego eksperci ubezpieczeniowi proponują ujednolicenie zasad odliczeń od podatku obowiązkowych i dobrowolnych składek na przyszłe emerytury. (Źródło: "Gazeta Prawna").

Komentarze (0)
Senat poparł emerytury z OFE
 Oceń wpis
   

Siedem poprawek wprowadził Senat do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, które będą wypłacały pieniądze zgromadzone przez Polaków w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Poprawki miały charakter precyzujący i językowy. Przepadły wszystkie inne zmiany, zgłoszone przez senatorów opozycji. Teraz poprawioną ustawą zajmie się Sejm. Zakłady będą pobierały opłatę 3,5 proc. wartości wypłacanych emerytur. Ustawa przewiduje ograniczenia możliwości inwestowania poza Polską pieniędzy zgromadzonych przez emerytów - do maksymalnie 5 proc. wartości aktywów funduszu. (Źródło: Puls Biznesu").

Komentarze (0)
Aegon przejmuje Skarbca
 Oceń wpis
   

W piątek z polskiego rynku zniknie jeden OFE. Połączą się fundusze Aegon i Skarbiec-Emerytura. Od tego momentu na rynku będzie działać 14 funduszy - informuje "Rzeczpospolita". "- Nie przewidujemy zakłóceń. Wszystko mamy dopięte. Od dłuższego czasu prowadzimy testy łączenia danych z obu funduszy, w tym połączenia ich portfeli inwestycyjnych - zapewnia Jarosław Kubiak, prezes Aegon PTE. Powiększony fundusz Aegon będzie miał 775,4 tys. uczestników (według stanu na koniec września), co da mu piątą pozycję na rynku. Pod względem aktywów będzie szósty na rynku (5,7 mld zł według danych z października). (Źródło: "Rzeczpospolita").

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
Barbara Wolska
Jestem doradcą w CU od 14 lat i wieloletnim menadżerem. Postaram się podzielić z Wami swoją wiedzą w zakresie przyszłych emerytur.
Archiwum
Rok 2009
Rok 2008